Privacy

Meer lezen

LG Electronics Italia S.p.A., als verwerkingsverantwoordelijke, zet zich in voor de bescherming van de privacy van de gebruiker. Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is alleen van toepassing op websites en diensten die worden beheerd door LG Electronics Italia S.p.A., inclusief de website lg.com/nl, e-commerce, callcenter en klantenservice die worden beheerd door LG Electronics Italia S.p.A. of haar geautoriseerde partners, waar het Privacybeleid wordt gepubliceerd of naar wordt verwezen (hierna gezamenlijk de “Sites“). Lees het Privacybeleid zorgvuldig door voordat u de Sites gebruikt. .

Privacybeleid

1. Inleiding

Met dit Privacybeleid informeert LG Electronics Italia S.p.A., gevestigd in Via Aldo Rossi 4, 20149 Milaan, Italië (hierna “LGE”, “wij” en “onze”), als verwerkingsverantwoordelijke, gebruikers van de Sites over de methoden en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door LGE via de Sites, ook door het gebruik van cookies, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“Verordening”). Aangezien de Sites toegang kunnen bieden tot websites van derden, willen we erop wijzen dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op deze sites van derden en dat LGE niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die optreden als autonome verwerkingsverantwoordelijken. (Zie ook ons Cookiebeleid).

2. Welke gegevens verwerken we, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

LGE kan de persoonsgegevens van de gebruiker op verschillende manieren verzamelen en voor verschillende doeleinden verwerken. Hieronder vermelden we de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, de rechtsgrondslagen voor de verwerking en de categorieën persoonsgegevens die we verwerken.

Doel van de verwerking Verwerkte gegevens Wettelijke basis
Beheer van interactie met de Sites of contactverzoeken Wij verwerken gegevens voor dit doel wanneer de gebruiker contact met ons opneemt over onze producten of diensten, of wanneer de gebruiker interactie heeft met de Sites. Dergelijke interactie kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van het registreren op de Sites door een gebruikersaccount aan te maken, referenties op te vragen, deel te nemen aan onderzoeken, contact op te nemen met ons callcenter of verzoeken in te dienen via formulieren of formulieren op de Sites, met inbegrip van het afhandelen van klachten. Voor bepaalde categorieën gebruikers die de ontvangers zijn van specifieke diensten die via de Sites worden geleverd (bijv. professionals, verkopers en/of distributeurs), kunnen we ook informatie verzamelen over hun beroep of zakelijke banden met LGE om te controleren of de verzoekende partij daadwerkelijk gerechtigd is om diensten te ontvangen of toegang te krijgen tot specifieke delen van de Sites. Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (of het feit dat de gebruiker meerderjarig is), toegangsgegevens voor de Sites, informatie over gekochte of interessante producten of diensten, informatie over commerciële banden Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker
Beheer van de aankoop van producten of diensten Wij verwerken gegevens voor dit doel wanneer de gebruiker LGE-producten of -diensten koopt, om zijn of haar bestelling, aankoop, betaling en alle activiteiten of diensten met betrekking tot of in verband met de aankoop van producten of diensten via de Sites (bijv. levering, installatie, retourzending, annulering, terugname) te beheren. Met betrekking tot de betaling willen we erop wijzen dat LGE geen gegevens verzamelt of opslaat over het door de gebruiker gebruikte betaalmiddel (bijv. creditcardnummer). Deze gegevens worden onafhankelijk verzameld en verwerkt door de digitale betalingsbedrijven of betalingsverwerkers die betrokken zijn bij de betalingsprocessen volgens hun respectieve privacybeleid. Deze partijen geven LGE alleen informatie over of de betaling al dan niet werd uitgevoerd (bijv. succesvolle of geweigerde betaling) Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (of het feit dat de gebruiker meerderjarig is), informatie over gekochte producten of diensten, fiscaal nummer of BTW-nummer, bedrijfsnaam, identificatiedocumenten, informatie over de soorten betalingsdiensten die worden gebruikt Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker
Beheer van aankopen onder het preferentiële btw-regime Wij verwerken gegevens voor dit doel om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te voldoen aan verzoeken om toepassing van het preferentiële btw-regime in het kader van verkopen via de Sites van technische en computerhulpmiddelen aan klanten met een handicap. Naast gegevens die worden verwerkt in het kader van het beheer van de aankoop van producten of diensten, speciale gegevenscategorieën (bijv. gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand, inclusief het mogelijke bestaan van een handicapstatus) Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker. Voldoen aan een wettelijke verplichting
Aftersalesondersteuning Wij verwerken gegevens voor dit doel om aftersalesondersteuningsverzoeken via telefoon, chat en/of instant messaging systemen (bijv. WhatsApp) te beheren, ook in verband met het bieden van oplossingen onder een wettelijke of conventionele garantie (bijv. reparatie, productvervanging, prijsverlaging en/of terugbetaling). Naast de gegevens die worden verwerkt in het kader van het beheer van de aankoop van producten of diensten, bankgegevens (alleen voor terugbetalingsgevallen) Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker. Voldoen aan een wettelijke verplichting
Aftersalesondersteuning via video-ondersteuningssysteem op afstand (“Telepresence”-service) Wij verwerken gegevens voor dit doel wanneer de gebruiker toestemming geeft om gebruik te maken van de Telepresence-service, die bestaat uit de levering van een video-ondersteuningsdienst op afstand door personeel van ons aftersalesservicenetwerk voor diagnostiek, hulp en probleemoplossing van gekochte producten of diensten. Naast gegevens die worden verwerkt in het kader van de aftersalesondersteuning, ook de audiovisuele gegevens (bijv. beeld en stem van de gebruiker) Toestemming van de gebruiker. Voldoen aan een wettelijke verplichting
Verbetering van aftersalesservicefuncties en -processen Wij verwerken gegevens voor dit doel om de interne klantenserviceprocessen van het bedrijf via ons callcenter te controleren, bewaken, optimaliseren en verbeteren. LGE implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de verifieerbaarheid te verminderen van de gebruikers wier registraties voor dit doel worden gebruikt LGE implementeert redelijke maatregelen om de verifieerbaarheid te verminderen van de gebruikers wier registraties voor dit doel worden gebruikt.. Naast de gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de aftersalesondersteuning, ook de stemopnames Het rechtmatige belang van LGE om de kwaliteit van de aftersales service en processen te verbeteren
Chatfunctie Wij verwerken gegevens om de gebruiker in staat te stellen een interactieve chatsessie met één van onze operators te activeren om aftersalesondersteuning te ontvangen. Naast de gegevens die worden verwerkt in het kader van de aftersalesondersteuning, de bijkomende gegevens eventueel verzonden via chat Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker
Beoordelings- en commentaarfuncties Wij verwerken gegevens om de gebruiker via e-mail uit te nodigen een product of dienst die hij of zij heeft aangeschaft te beoordelen en om de gebruiker in staat te stellen een opmerking te plaatsen over een inhoud of een beoordeling van een product of dienst via een speciale functie die via de Sites beschikbaar is gesteld. Nickname, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over gekochte of interessante producten of diensten Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker. Het rechtmatige belang van LGE om de kwaliteit van producten en/of diensten te verbeteren
Videopromoter/personal shopper service Wij verwerken gegevens voor dit doel om de gebruiker in staat te stellen een sessie met een videopromoter/personal shopper te boeken en/of tot stand te brengen via de functie die beschikbaar is via de Sites. Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, audiovisuele gegevens (bijv. beeld en stem van de gebruiker) Toestemming van de gebruiker
Beheer van deelname aan prijswinnende evenementen en andere promotie-initiatieven Wij verwerken gegevens voor dit doel om de deelname te beheren aan door LGE georganiseerde evenementen of initiatieven waaraan de gebruiker deelneemt, zoals beurzen, tentoonstellingen, cursussen of seminars, promoties of prijswinnende evenementen (hierna “Evenementen” genoemd), met inbegrip van de bijbehorende taken, zoals bijvoorbeeld het accrediteren van de gebruiker bij de Evenementen, het uitreiken van prijzen waarop de gebruiker recht heeft of om te reageren op verzoeken van de gebruiker. Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (of het feit dat de gebruiker meerderjarig is), fiscaal nummer of BTW-nummer, identificatiedocumenten, informatie over de soorten betalingsdiensten die worden gebruikt, bankgegevens in het geval van cashbackinitiatieven Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker
PR-activiteiten Wij verwerken gegevens voor dit doel wanneer we pers- of PR-verzoeken ontvangen. Voor- en achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker
Voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen Op basis van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving Voldoen aan een wettelijke verplichting
Rechtenbescherming en fraudepreventie Wij verwerken gegevens voor dit doel om LGE in staat te stellen haar rechten en belangen te beschermen en om fraude of misbruik bij het gebruik van de Sites of door LGE georganiseerde initiatieven (bijv. Evenementen) te voorkomen. Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (of het feit dat de gebruiker meerderjarig is), fiscaal nummer of BTW-nummer, identificatiedocumenten, informatie over de soorten betalingsdiensten die worden gebruikt, bankgegevens, informatie over gekochte producten of diensten Het rechtmatige belang van LGE om haar rechten en belangen te beschermen
Servicecommunicatie met betrekking tot de Sites, producten of diensten Wij verwerken gegevens voor dit doel om contact met de gebruiker op te nemen met servicecommunicatie (niet-publiciteitsgerichte communicatie) met betrekking tot de Sites, producten of diensten van LGE, met inbegrip van communicatie met betrekking tot gebruikersaccountbeheer (bijvoorbeeld om te vragen om een update van de gebruikersinformatie die is gebruikt om de account aan te maken). Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer Uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker. Het rechtmatige belang van LGE om te zorgen voor correcte en tijdige informatie aan de gebruiker en de goede uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Voldoen aan een wettelijke verplichting
Registratie professionele reparateurs Wij verwerken gegevens voor dit doel om de gebruiker in staat te stellen zijn of haar recht op toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie uit te oefenen, in overeenstemming met de Europese Ecodesign-wetgeving. Dit houdt ook in het verzamelen van informatie en documentatie om de kwalificatie als “professionele reparateur” en de relevante technische en verzekeringseisen onder de bovengenoemde wetgeving vast te stellen. Voor- en achternaam, woon- of verblijfland, e-mailadres, telefoonnummer, beroepscertificaten, verzekeringsinformatie Voldoen aan een wettelijke verplichting
Extra verwerkingsdoeleinden Verwerkte gegevens Wettelijke basis
Direct marketing Wij verwerken gegevens voor dit doel om commerciële mededelingen over producten of diensten van LGE of haar partners te versturen, evenals om marktonderzoeken, opiniepeilingen of klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren, of uitnodigingen voor Evenementen te versturen, via e-mail, sms, instant messaging-systemen zoals WhatsApp, pushmeldingen, desktopmeldingen, evenals traditionele methoden zoals papieren post en telefoongesprekken met een operator Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over gekochte producten of diensten Toestemming van de gebruiker
Profilering Wij verwerken gegevens voor dit doel om een profiel van de gebruiker op te stellen op basis van zijn of haar voorkeuren, gewoonten en interesses, zodat we vervolgens reclame-inhoud kunnen genereren die aansluit bij zijn of haar interesses. Voor- en achternaam, huis- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over gekochte producten of diensten, gegevens met betrekking tot navigatie op de Sites (bijv. bezochte pagina’s, tijd die op de pagina’s is doorgebracht, winkelwagentje) Toestemming van de gebruiker
Delen met externe bedrijfspartners voor hun marketingdoeleinden Wij delen de gegevens van de gebruiker met onze bedrijfspartners die gespecialiseerd zijn in de verkoop van verzekeringsdiensten, aanvullende dekking na verkoop of uitgebreide productgaranties en die, als autonome verwerkingsverantwoordelijken, de gebruiker voor hun marketingdoeleinden kunnen contacteren via e-mail. Voor- en achternaam, e-mailadres Toestemming van de gebruiker

Als de gebruiker ons persoonsgegevens van derden verstrekt, moet de gebruiker de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de mededeling van de gegevens aan LGE en onze daaropvolgende verwerking voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld: de gebruiker moet ons informeren voordat hij of zij ons persoonsgegevens van derden verstrekt en hun toestemming voor de verwerking verkrijgen, indien de wetgeving dit vereist). Wanneer de gebruiker alleen de Sites bezoekt en raadpleegt zonder toestemming te geven voor het gebruik van profileringscookies, zoals hieronder gedefinieerd, verzamelen of verwerken wij geen persoonsgegevens van de gebruiker, aangezien de verwerking beperkt is tot “browsinggegevens”, d.w.z. gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan door de aard ervan, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, gebruikers identificeren.

Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen, browsertype, besturingssysteem, domeinnaam en adressen van websites die zijn bezocht of verlaten, informatie over pagina’s die door gebruikers op de Sites zijn bezocht, toegangstijd, tijd die op afzonderlijke pagina’s is doorgebracht, interne padanalyse en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt op een geaggregeerde en anonieme manier met als enig doel de kwaliteit van de diensten die worden aangeboden op de Sites te verbeteren, de functionaliteit van de Sites te optimaliseren en statistische informatie op te stellen over het gebruik van de Sites.

3. Wat gebeurt er als de gebruiker geen persoonsgegevens verstrekt?

Het verstrekken van persoonsgegevens voor de “belangrijkste verwerkingsdoeleinden” beschreven in punt 2 is verplicht om het contract met ons te kunnen sluiten, om ons in staat te stellen de gevraagde dienst of het gevraagde product te leveren of om te reageren op verzoeken van de gebruiker, evenals om aftersalesondersteuning te kunnen bieden of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het sluiten van het contract. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan LGE geen contractuele relatie met de gebruiker aangaan of dezelfde of de hierboven vermelde verplichtingen uitvoeren. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de “verdere verwerkingsdoeleinden” beschreven in punt 2 (d.w.z. marketingdoeleinden, profileringsdoeleinden en communicatie naar derden voor marketingdoeleinden) is optioneel. Als de gebruiker de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we de gebruiker geen commerciële communicatie en/of gepersonaliseerde marketingcommunicatie sturen, noch kunnen we de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven aan onze zakelijke partners. In elk geval kan de gebruiker zijn of haar toestemming voor marketingdoeleinden, profileringsdoeleinden en communicatie met derden voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken en, specifiek met betrekking tot marketingdoeleinden, kan de gebruiker zijn of haar toestemming voor alle of enkele communicatiemiddelen intrekken via de hieronder aangegeven middelen of de middelen die in elke communicatie worden aangegeven.

Als de gebruiker al een klant van ons is of al gebruik heeft gemaakt van diensten van LGE door zijn of haar e-mailadres aan ons door te geven in het kader van de verkoop van een dienst of product, kunnen we de gebruiker per e-mail marketingberichten sturen over producten en diensten van LGE die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die worden verkocht op basis van ons legitieme belang bij het uitvoeren van dergelijke promotionele activiteiten en is voorafgaande toestemming van de gebruiker niet vereist. Nogmaals, de gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van commerciële communicatie via de hieronder aangegeven methoden of methoden die in elke communicatie worden aangegeven.

4. Met wie worden de persoonsgegevens van gebruikers gedeeld?

In overeenstemming met het principe van doelgerichtheid en minimalisatie, kunnen de persoonsgegevens van gebruikers worden doorgegeven aan de volgende derden die activiteiten uitvoeren die functioneel zijn ten opzichte van de diensten die door LGE worden aangeboden via de Sites, zoals

 • leveranciers van assistentie- en consultancydiensten voor LGE met betrekking tot de activiteiten van de technologische, boekhoudkundige, administratieve, juridische, verzekeringssector;

• bedrijven van de LG groep (filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen) met betrekking tot de activiteiten van de technologische en administratieve sectoren;

 • zakelijke partners die deel uitmaken van de distributieketen van onze producten en diensten (postkoeriers, callcenters, marketing-/PR-agentschappen);

• banken, kredietinstellingen, financiële en verzekeringsmakelaars, incassobureaus;

• subjecten en overheidsinstanties waarvan het recht op toegang tot persoonsgegevens uitdrukkelijk wordt erkend door de wet, regelgeving of maatregelen van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van bedrijven die zich bezighouden met de inning van billijke vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik;

• potentiële derden in het kader van buitengewone operaties (fusies, overnames, verkoop van bedrijfseenheden) en hun adviseurs;

 • met toestemming van de gebruiker, zakenpartners voor marketingdoeleinden van genoemde derden. Deze ontvangers verwerken de gegevens als autonome verwerkingsverantwoordelijken of gegevensverwerkers.

De gebruiker kan een bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers en ontvangers van zijn of haar gegevens opvragen door contact op te nemen met LGE op de hieronder beschreven manier.

5. Hoe verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van minderjarigen?

LGE verzamelt, verwerkt of bewaart niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar en staat ook niet bewust toe dat dergelijke minderjarigen de Sites gebruiken. Gebruikers jonger dan 18 jaar worden verzocht zich niet te registreren op de Sites en geen persoonsgegevens te verstrekken. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we deze gegevens onmiddellijk en permanent verwijderen.

6. Worden de gegevens van gebruikers naar het buitenland doorgegeven?

Als onderdeel van een wereldwijd opererende groep is het mogelijk dat LGE, onze filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen en leveranciers persoonsgegevens van gebruikers moeten doorgeven buiten het land waar ze gevestigd zijn. Dit kan een overdracht van de persoonsgegevens van gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte met zich meebrengen (met “Europese Economische Ruimte” wordt het grondgebied van de Europese Unie, naast IJsland, Liechtenstein en Noorwegen bedoeld). De overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland is noodzakelijk om diensten aan de gebruiker te kunnen verlenen en om de andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, te kunnen nastreven.

De regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van sommige rechtsgebieden waarnaar wij gegevens overdragen, bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte. Alvorens gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen, neemt LGE echter passende voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van technische en contractuele voorzorgsmaatregelen, waarin wordt voorzien door de toepasselijke privacywetgeving, om de bescherming, veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen persoonsgegevens te waarborgen. LGE gebruikt de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie om gegevens over te dragen aan het moederbedrijf LG Electronics Inc. in Zuid-Korea. De gebruiker kan navragen welke contractuele maatregelen wij nemen met betrekking tot de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte door contact op te nemen met LGE via de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Hoe lang bewaart LGE de persoonsgegevens van de gebruiker?

We nemen alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer te bewaren dan nodig is om diensten te verlenen of om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens zijn verzameld, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We passen ook specifieke criteria toe om de juiste bewaarperiode te bepalen voor de verschillende categorieën persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt. We bewaren persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van ons recht op verdediging in geval van juridische geschillen, zoals persoonsgegevens met betrekking tot een contract (zoals in het geval van de verkoop van een product) of de levering van een dienst, zolang het contract van kracht is of de dienst wordt geleverd en gedurende een periode van maximaal 10 jaar na beëindiging van het contract. Gegevens van telefoongesprekken die via ons callcenter worden afgehandeld, worden 90 dagen bewaard.

Audio-/videogegevensopnames met betrekking tot aftersalesondersteuning via een systeem voor video-ondersteuning op afstand worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden nadat ze zijn verkregen. In het geval dat we persoonsgegevens hebben verzameld op basis van toestemming van de gebruiker en we geen andere geldige rechtsgrond meer hebben om deze te blijven verwerken, zullen we, als de gebruiker zijn of haar toestemming intrekt, de persoonsgegevens waarop deze intrekking betrekking heeft, verwijderen. Raadpleeg punt 8 hieronder voor meer informatie over herroeping. Onverminderd de mogelijkheid om de toestemming op elk moment in te trekken, worden profielen met betrekking tot de verwerking van zijn of haar gegevens voor profileringsdoeleinden in totaal 12 maanden opgeslagen. Aan het einde van de door LGE vastgestelde bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is om andere legitieme doeleinden van LGE na te streven (bijv. de oplossing van precontentieuze of gerechtelijke procedures die eerder zijn gestart, de noodzaak om gerechtelijke of bevoegde onderzoeken op te volgen die zijn gestart vóór het verstrijken van de bewaartermijn).

8. Intrekking van toestemming

Zoals vermeld in punt 3 hierboven, kan LGE in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruikersgegevens verwerken op basis van de uitdrukkelijke, vrije en optionele toestemming van de gebruiker, om mededelingen voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken te verzenden, evenals om gebruikersgegevens te onderwerpen aan profilering of om ze aan onze zakelijke partners mee te delen voor hun eigen marketingdoeleinden. Als de gebruiker niet langer communicatie wenst te ontvangen voor marketing-, marktonderzoeks- of klanttevredenheidsdoeleinden, of als de gebruiker niet wil dat zijn of haar persoonsgegevens worden geprofileerd of gedeeld met derde partners van LGE voor marketingdoeleinden, kan de gebruiker te allen tijde zijn of haar toestemming voor een van de bovenstaande doeleinden intrekken.

Deze herroeping kan door de gebruiker op verschillende manieren worden uitgevoerd: door de juiste instelling te selecteren in het eigen gereserveerde gebied van de Sites van de gebruiker, door de instructies voor het afmelden te volgen die van tijd tot tijd worden geïllustreerd in elke marketingcommunicatie waarvan de gebruiker de ontvanger is, of door contact op te nemen met de eigenaar op de adressen die worden vermeld in punt 12 hieronder. Wat betreft het opnemen van gesprekken die via ons callcenter worden afgehandeld, kan de gebruiker bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek door de operator zo snel mogelijk in realtime op de hoogte te stellen.

9. Chatservice, berichtfuncties, beoordelingen en opmerkingen

Sommige delen van de Sites bieden de gebruiker de mogelijkheid om via functies voor vrije tekstberichten te communiceren met menselijke operators of geautomatiseerde systemen, zoals chatdiensten of contactformulieren. Deze functionaliteiten zijn bedoeld om specifieke diensten te leveren aan gebruikers die hierom vragen, zoals het bieden van pre- en aftersalesondersteuning of het verstrekken van informatie. We doen alle redelijke inspanningen om het verzamelen van persoonsgegevens van de gebruiker die nodig zijn voor de werking van de hierboven genoemde diensten en functionaliteiten tot een minimum te beperken. Desalniettemin, om te voorkomen dat irrelevante persoonsgegevens door ons worden verwerkt (bijvoorbeeld omdat ze worden opgeslagen in chat-sessielogboeken), raden we de gebruiker aan alleen die gegevens en informatie te verstrekken waar de operator of het systeem uitdrukkelijk om vraagt (zoals bijvoorbeeld naam, achternaam en contactgegevens), of in ieder geval die gegevens en informatie die strikt functioneel zijn en noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde dienst (zoals bijvoorbeeld product- en modelnummer, of beschrijving van defecten of bedieningsproblemen).

De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om beoordelingen of opmerkingen te plaatsen via de daarvoor bestemde functie waar die beschikbaar is op de Sites. Gebruikers worden eraan herinnerd dat de inhoud (inclusief de naam of bijnaam die door de auteur is ingevoerd) na publicatie zonder beperkingen openbaar zichtbaar is voor alle bezoekers van de Sites. De gebruiker wordt daarom verzocht geen informatie of persoonsgegevens openbaar te maken waarvan hij of zij niet wil dat ze via internet openbaar worden gemaakt.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

De functies, functionaliteit en diensten die door de Sites worden aangeboden, kunnen in de toekomst veranderen. Dienovereenkomstig kan dit Privacybeleid te allen tijde worden bijgewerkt door LGE.

LGE zal gebruikers en bezoekers van de Sites op de hoogte brengen van wijzigingen door middel van een kennisgeving op de Sites. LGE nodigt u uit om dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de doeleinden en methoden van de verwerking van uw persoonsgegevens. Eerdere versies van het Privacybeleid kunnen worden aangevraagd bij LGE via de hieronder vermelde contactpersonen

11. Veiligheid van gegevens

LGE neemt veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van gebruikers te waarborgen. Door de aard van het internet, de voortdurende evolutie van de technologie en andere factoren waarover wij geen controle hebben, kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet echter niet volledig worden gegarandeerd. Bijgevolg kunnen wij de veiligheid van gegevens of informatie die de gebruiker naar ons verzendt niet garanderen of waarborgen en erkent de gebruiker en gaat ermee akkoord dat dergelijke verzending op eigen risico gebeurt.

De gebruiker wordt ook geadviseerd de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van de Sites, zoals het strikt vertrouwelijk houden van de eigen toegangsgegevens voor de Sites en deze regelmatig te wijzigen.

12. Wat zijn de privacyrechten van de gebruiker en hoe kan de gebruiker deze uitoefenen?

Krachtens de Verordening heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op de manier die is uiteengezet op www.garanteprivacy.nl.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om:

• toegang te vragen tot zijn of haar persoonsgegevens: hij of zij kan het recht hebben om van ons bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over hem of haar verwerken en, indien dit het geval is, om toegang te vragen tot zijn of haar persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen zijn of haar recht op toegang beperken. De gebruiker kan het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor extra aangevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten;

• rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens te vragen: de gebruiker kan het recht hebben om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Afhankelijk van het doel van de verwerking, kan de gebruiker het recht hebben om de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, inclusief door het verstrekken van een aanvullende verklaring;

• de verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens te verzoeken: onder bepaalde omstandigheden kan de gebruiker het recht hebben om van ons de verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij verplicht zijn om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen;

• de beperking van zijn of haar persoonsgegevens te verzoeken: onder bepaalde omstandigheden kan de gebruiker het recht hebben om van ons de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt;

• gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken: in bepaalde omstandigheden heeft de gebruiker het recht om de persoonsgegevens die hij of zij ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft hij of zij het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere entiteit over te dragen;

• bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens: in bepaalde omstandigheden kan de gebruiker het recht hebben om, op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht worden om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te staken.

LGE herinnert de gebruiker eraan dat beperkingen van de voornoemde rechten van toepassing kunnen zijn als de uitoefening ervan kan leiden tot daadwerkelijke en concrete schade, bijvoorbeeld aan de belangen van LGE of van derden, en in de andere gevallen die in de Verordening zijn voorzien.

 De uitoefening van de rechten is gratis, maar LGE behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen in geval van duidelijk ongegronde of buitensporige claims of om te weigeren deze te behandelen.

Om uw privacyrechten uit te oefenen en informatie of verduidelijking over dit Privacybeleid te vragen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

LG Electronics Italia S.p.A., Via Aldo Rossi 4 – 20149 Milaan;

of op het e-mailadres: privacy.dati@lge.com

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo-eu@lge.com

LG Electronics Italia S.p.A. Via Aldo Rossi 4 20149 Milaan

privacy.dati@lge.com

Laatst bijgewerkt: 13 december 2021

Marketing, marktonderzoek en klanttevredenheid

Met de uitdrukkelijke, vrije en optionele toestemming van de gebruiker kunnen we de persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden (rechtstreeks door ons of via onze gelieerde ondernemingen en zakelijke partners die namens ons handelen) via geautomatiseerde middelen (e-mail en nieuwsbrieven, SMS/MMS) om de gebruiker te informeren over speciale aanbiedingen, updates, nieuws over andere producten of diensten, om de gebruiker promotiemateriaal te sturen, om markt- en gebruikerstevredenheidsonderzoeken uit te voeren over LGE-producten of -diensten (klanttevredenheid).

Er wordt op gewezen dat het verstrekken van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden optioneel is en dat een weigering om dergelijke gegevens te verstrekken geen invloed heeft op de levering aan de gebruiker van de diensten, functies en informatie die op of via de Sites worden aangevraagd.

Ten slotte wordt erop gewezen dat de gebruiker het recht heeft om zijn of haar toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Raadpleeg voor meer informatie punt 9 van het Privacybeleid van de Sites.

Openbaarmaking van gegevens aan derden voor marketingdoeleinden

Met de uitdrukkelijke, vrije en optionele toestemming kunnen wij de persoonsgegevens doorgeven aan onze zakelijke partners, in het bijzonder professionals die gespecialiseerd zijn in de verkoop van verzekeringsdiensten, aanvullende aftersales dekking of verlengde garanties voor producten van het LG-merk. Deze partners, die handelen als autonome verwerkingsverantwoordelijken, kunnen contact opnemen met gebruikers om producten of diensten aan te bieden of te adverteren die gerelateerd zijn aan of verband houden met LG producten die door gebruikers zijn aangeschaft.

Er wordt op gewezen dat het verstrekken van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden optioneel is en dat een weigering om dergelijke gegevens te verstrekken geen invloed heeft op de levering aan de gebruiker van de diensten, functies en informatie die op of via de Sites worden aangevraagd.

Ten slotte wordt erop gewezen dat de gebruiker het recht heeft om zijn of haar toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Raadpleeg voor meer informatie punt 9 van het Privacybeleid van de Sites.

Analyse van gewoonten, interesses en voorkeuren van de betrokkene

Met de uitdrukkelijke, vrije en optionele toestemming van de gebruiker kunnen we de gewoonten, interesses en voorkeuren van de gebruiker analyseren om profielen op te stellen die worden gebruikt om diensten aan te bieden en commerciële berichten te sturen die daarmee in overeenstemming zijn;

Er wordt op gewezen dat het verstrekken van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden optioneel is en dat een weigering om dergelijke gegevens te verstrekken geen invloed heeft op de levering aan de gebruiker van de diensten, functies en informatie die op of via de Sites worden aangevraagd.

Ten slotte wordt erop gewezen dat de gebruiker het recht heeft om zijn of haar toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Raadpleeg voor meer informatie punt 9 van het Privacybeleid van de Sites.