Garantie

De Signature Kitchen Suite-garantie op apparaten

Al onze huishoudelijke apparaten voldoen aan de wettelijke garantieduur van 24 maanden. U kunt het garantiecertificaat raadplegen dat bij uw product is geleverd.

Garantie

By Signature Kitchen Suite

Voor informatie over de duur, voorwaarden, bepalingen, beperkingen en activeringsprocedures die specifiek zijn voor elk product dat onder de Signature Kitchen Suite-garantie valt, raadpleegt u het garantiecertificaat dat bij het product wordt geleverd.

De Wettelijke Garantie duurt 24 maanden vanaf de levering van het product en wordt verleend door de verkoper bij wie het product is gekocht. Onder de Wettelijke Garantie heeft een consument die de verkoper binnen twee maanden na ontdekking van gebreken op de hoogte heeft gesteld, recht op reparatie of vervanging van het niet-conforme product, of kan hij verzoeken om een redelijke prijsverlaging of beëindiging van de koopovereenkomst.

TRUE TO SERVICE

After-sales services

Exclusive Signature Kitchen Suite services created for your purchasing experience.

Priority Service

The guarantee for preferential access and activation of a specialised Signature Kitchen Suite technician assistance.

Smart Check

Signature Kitchen Suite Service is available to help your technicians install the appliances.

Tutorial

To find out more on how to benefit from all of the potential of your Signature Kitchen Suite home appliance.